Serveis

Els serveis que a dia d’avui podem oferir als nostres clients acaparen múltiples especialitats, posant a la seva disposició en tot moment un equip de mitjans humans i materials per a satisfer totes les exigències dels nostres clients.

EDIFICACIÓ I REHABILITACIÓ

OBRA CIVIL

OBRA MARÍTIMA

ENDERROCS

EXCAVACIONS I TERRAPLENATS

RASADORA

TRITURADORA DE RUNES I ÀRIDS

RECUPERACIÓ DE RUNES

Slider