Recuperació de Runes

L’equip permet el matxacat de tot tipus de material (pedra, formigó, asfalt, ceràmica… amb diferent grau d’humitat) a l’obra per a ser reutilitzat en la matexa.

El diàmetre resultant mínim és de 0 – 70m/m amb possibilitat de classificació amb la Criba de Fins – Cribat  10-40 – Cribat 40-70, també és possible obtenir altres mescles de materials nets com Sub-Bases.

Autònomament es separen per a la seva classificació les restes fèrriques del material.

Amb aquest procés es possible reutilitzar gran part de les runes, pedres de rebaix, formigons de paviments… per la mateixa obra, minimitzant els residus a dipositar en un Abocador Autoritzat, generant un estalvi de cost del material i de transport del mateix.

  • Equip Compacte amb facilitat de transport fent possible el tractament dels materials on s’han generat, eliminant despeses de transport.
  • Equip Autònom que no requereix la presència de cap operari a la boca de trituració, amb control electrònic de funcionament i de inversor per sanejar les obstruccions de materials automàtic. Sols es requereix un operari per l’alimentació mecància directe a la tolva
  • Poc Sorollós, gracies al sistema FTR d’arbres contrarrodants de baixa velocitat de dents, minimitzant al mateix temps l’emissió de pols i vibracions.
  • Apte por tot tipus de Materials de la Construcció independentment de la duresa, punt d’humitat, ferro… Amb una boca de trituració de 150x90cm.