Qui som?

L’empresa Construccions Narcís Matas, S.L., fou constituïda el 28 de desembre del 1990, és fruit de l’evolució del negoci que Narcís Matas Ferrer va iniciar l’1 de juliol de 1968 com a contractista d’obres, en aquest moment dirigida per la segona generació, podent oferint en l’actualitat més de 50 anys d’experiència en el sector.

La plantilla actual és d’uns 30 operaris de la pròpia empresa, amb un extens parc de maquinària amb 4 camions, tractora amb banyera, plataforma i  gòndola, 4 camions dúmper rigids, 4 camions grua, 2 tractors, 3 pales carregadores, 2 retro-excavadores mixta, 13 giratòries, 4 mini-pales, grua de 52Tn/m sobre camió, autogrua fins a 21Mts, equip de cribat de material mòbil, equip de reciclatge de runa/arids/formigó mòbil…

L’empresa compte amb un equip propi pel manteniment i reparació de les diferents màquines, així com també taller complert de serralleria.

L’Empresa des del 7 de gener del 1975 està inscrita en el Registre Oficial de Contractistes d’Obres de l’Estat amb el número 2.640 (Actualment 31.388) i en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya, dins les categories de:

Moviments de Terres
Desmunts i Buidats
Explanacions
Canteres
Pous i Galeries

Ponts, Viaductes i Grans Estructures
de Fàbrica i Formigó en Massa
de Formigó Armat

Edificació
Demolicions
Estructures de Fàbrica o Formigó
Estructures Metàl·liques
Paleteria, Arrebossat, Estucats i Revestiments
Pedreria i Marmoleria
Paviments i Enrajolats
Aïllaments i Impermeabilitzacions
Tancaments de Fusta
Tancaments Metàl·lics

Hidràuliques
Subministraments i Sanejaments
Sèquies i Desgussos
Defenses de Marges i Canalitzacions
Obres Hidràuliques Sense Qualificació Específica

Vials i Pistes
Senyalitzacions i Abalisaments de Vials
Obres Vials Sense Qualificació Específica

Instal·lacions Elèctriques
Enllumenats, Il·luminacions i Balises Lluminoses
Distribució en Baixa Tensió
Instal·lacions Elèctriques Sense Qualificació Específica

Instal·lacions Mecàniques
Elevadors o Transportadors
de Lampista i Sanitàries

Obres Especials
Pintures i Metalitzacions
Enjardinaments i Plantacions
Restauració de Béns d’Interès Històric i Artístic

Els serveis que oferim en l’actualitat son els de:

  • Construcció de Vivendes Unifamiliars
  • Rehabilitació de Vivendes i Masies
  • Obra Civil i Urbanització
  • Obra Marítima
  • Enderrocs i Moviment de Terres
  • Perforacions amb Broca de Diamant