Obra Civil

Obres Realitzades i en Execució


Ajuntament de l’Escala

Urbanització Avinguda Riells i Ronda d’enllaç amb la Clota Petita.
Any de finalització: 2019 – Durada: 16 mesos


Rehabilitació Tuberia de Senajament a Roses

Rehabilitació Senajament al Port Joan de la Urb. Santa Margarita de Roses.
Any de finalització: 2018 – Durada: 3 mesos


Urbanització La Era a Sant Pere Pescador

Obres d’Urbanització Vial.
Any de finalització: 2018 – Durada: 6 mesos


Ajuntament de Siurana d’Empordà

Projecte de Construcció de Magatzem Municipal.
Any de finalització: 2018 – Durada: 6 mesos


Pavimentació Pàrquing XL a la Frit Ravich de Maçanet de la Selva

Pavimetació de 2.984m² de pàrquing amb formigó armat i acabat lliscat.
Any de finalització: 2016 – Durada: 4 mesos


Urbanització Tunel del Vent a Empuriabrava

Urbanització Pàrquing, Demolicions de Paviments, Acondicionaments de Terres, Explanacions, Xarxa de Senejament i Serveis, Paviments de Formigó..
Any de finalització: 2014 – Durada: 9 mesos


Substitució Col·lector C/ Punta Falconera de Roses

Substitució de Col·lector, noves connexions, xarxa de senajament,…
Any de finalització: 2014 – Durada: 7 mesos


Base GLP – El Far d’Empordà

Construcció Integra de Base GLP a El Far d’Empordà.
Any de finalització: 2014 – Durada: __ mesos


Estació de Servei – Montcada i Reixac

Construcció Integra d’Estació de Servei a Montcada i Reixac.
Any de finalització: 2014 – Durada: __ mesos


Urbanització del Sector Industrial i Centre Logístic de Frit Ravich de Maçanet de la Selva

Desbroç, Condicionament de Terres, Formació i Perfilat de Talusos, Explanacions i Compactacions de Terres, Murs de Contenció i Formació de Xarxa de Senajament i Subministrament.
Any de finalització: 2012 – Durada: 8 mesos


Estació de Servei – Gros Mercat – Mas Xirgu

Construcció Integral d’Estació de Servei a Mas Xirgu, Girona.
Any de finalització: 2012 – Durada: 6 mesos


Ajuntament de Garrigoles

Reforma del Cementiri de les Olives.
Any de finalització: (Fase 1 – 2009) (Fase 2 – 2011) – Durada: 2,5 i 3 mesos


Ajuntament de Torroella de Montgrí

Urbanització del C/ Ullà i C/ Teatre. Demolició de Paviments Existents, Condicionament de Terres, Explanacions, Xarxes de Senajament i Subministrament, Instal·lacions Eléctriques de B.T., Enllumenat Públic, i per últim, Reposició de Paviments i Boreres.
Any de finalització: 2009 – Durada: 9 mesos


Ampliació Industrial Frit Ravich a Maçanet de la Selva

Formació de Murs de Contenció, Xarxa de Senajament amb 8.380m de Tuberies i Moviment de Terres de un volum total de 40.218m³.
Any de finalització: 2005 – Durada: 13 mesos