Enderrocs

Donat l’ampli ventall de maquinaria i recursos humans de que disposa l’empresa estem en disposició de poder realitzar tot tipus d’enderrocs selectius o generals, ja siguin de forma manual o mecànica, de fabrica d’obra, estructura de formigó com d’estructures metàl·liques, de vivendes entremitjeges o edificacions aïllades..