Enderrocs, Excavacions i Terraplenats

Obres Realitzades i en Execució


Naus HIPRA a Amer

Moviement de Terres i Adecuació del Terreny.
Any de finalització: 2019 – Durada: 48 mesos


Establiment Comercial (Bon Preu) a Lloret de Mar

Moviement de Terres i Esculleres.
Any de finalització: 2018 – Durada: 18 mesos